ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS!

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 29-i ülésén módosította az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének a gyermekneveléshez kapcsolódó többletkiadások enyhítését szolgáló rendkívüli települési támogatások rendelkezéseit.
A gyermeket nevelő szülőknek lehetősége van igényelni a bérlettámogatáson és a tankönyvtámogatáson felül az iskolakezdési támogatást is, mint új bevezetésre került ellátást, gyermekenként legfeljebb 10.000 Ft összegben. Az új támogatás 1-13. évfolyamon tanulmányokat folytató nappali tagozatos tanulók esetében kérhető, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 142.500 Ft-ot. A kérelmek beadásának határideje: 2019. november 15. A támogatáshoz formanyomtatvány a honlapról www.zalaszentgrot.hu letölthető és további tájékoztatás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Osztályán kérhető.


Baracskai József
Zalaszentgrót Város Polgármestere