Hírek, felhívások

Lakossági tájékoztató

A 115/2012. (VI.11) Korm.rendelettel módosított, a kedvtelésb?l tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § rendelkezik az ebek 2012. december 31-ig kötelez?en el?írt transzponderrel (chip) történ? megjelölésér?l:

Négy hónaposnál id?sebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, melynek betartását a jegyz? és a kerületi hivatal ellen?rzi.

Bővebben: Lakossági tájékoztató

   

Tájékoztató tűzoltás téli rendkívüli időjárási körülmények esetén

Bővebben: Tájékoztató tűzoltás téli rendkívüli időjárási körülmények esetén

   

Zalaszentgrót és Térsége Csatornamű Víziközmű Társulat alakuló közgyűlése

A Zalaszentgrót és Térsége Csatornam? Víziközm? Társulat 2013. január 11-én 16,00 órai kezdettel (regisztráció: 15,30 -15,55-ig) tartja alakuló közgy?lését a ZALASZENTGRÓTI M?VEL?DÉSI KÖZPONTBAN (Batthyány u. 9.)

Bővebben: Zalaszentgrót és Térsége Csatornamű Víziközmű Társulat alakuló közgyűlése

   

XXIV. NARANCS KUPA sorsolása

Bővebben: XXIV. NARANCS KUPA sorsolása

   

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Az Emberi Er?forrás Támogatáskezel? 2013-ra megjelentette a Bursa Hungarica Fels?oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiírását. Zalaszentgrót Város Önkormányzata idén is csatlakozott a rendszerhez, amely lehet?vé teszi, hogy a nappali tagozaton fels?oktatásban tanuló zalaszentgróti fiatalok pályázhassanak.

Bővebben: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

   

44. oldal / 46