Zalaszentgrót TRT módosítás véleményezése

Zalaszentgrót Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, a város vallási közösségeit, civil és gazdálkodó szervezeteit, egyesületeit és szakmai érdek-képviseleteket, hogy a Képviselő-testület a 62/2018. (VI. 28.) számú határozata értelmében a helyi szabályozási terv, illetve a településrendezési eszközök felülvizsgálatát elindítja, melynek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § szerinti véleményezési szakasza elindult.
Tervezett módosítások érintik 010169/37 hrsz-ú beépítésre szánt ipari, gazdasági, fejlesztési rendeltetésű terület átsorolását; a Zalaszentgrót 51/141 hrsz-ú zöldterület funkciójú területből újabb lakótelkek kialakítását és a volt Tüzép területén lévő iroda épület és hozzá kapcsolódó lakótelek leválasztásának biztosítását, valamint a közlekedési területeken elhelyezhető gépjármű tárolók építésének előírását.
A tervmódosítással kapcsolatosan lakossági fórum megtartására kerül sor
2019. március 25-én 15 órakor a Városháza Deák Ferenc tanácstermében,
amelyre ezúton minden érintett partnert ezúton meghívók.

Tájékoztatom minden érintettet, hogy írásos észrevételeiket 2019. április 3-ig, a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályának címezve tehetik meg a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal, 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u.1. levélcímére, illetve a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus levélcímére történő megküldéssel.
A tervezett felülvizsgálattal kapcsolatban további információ Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán kérhető.
Baracskai József sk.
polgármester