FELHÍVÁS bölcsőde- illetve óvoda támogatás

FELHÍVÁS


Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete alapján a gyermeket nevelő szülőknek az iskolakezdési támogatás mellett lehetősége van igényelni a bölcsőde-, illetve óvodakezdési támogatást is.Bölcsőde-, illetve óvodakezdési támogatásban részesülhetnek azon zalaszentgróti lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes képviselők, akik bölcsődés, illetve óvodás korú gyermeket nevelnek. A támogatási kérelmet gyermekenként csak az egyik szülő, illetve törvényes képviselő terjesztheti elő 2020. november 15. napjáig, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét (142.500 Ft-ot). A támogatási összeg megállapítása érdekében a kérelemhez csatolni kell a kérelem beadását megelőző egy havi jövedelemigazolást valamint a bölcsődei, illetve óvodai jogviszony fennállásának intézményi igazolását.

Az iskolakezdési támogatást 1-13. évfolyamon tanulmányokat folytató nappali tagozatos tanulók esetében kérhető, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 142.500 Ft-ot. A kérelmek beadásának határideje: 2020. november 15. A kérelmek benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A támogatásokhoz formanyomtatvány a honlapról www.zalaszentgrot.hu letölthető és további tájékoztatás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Osztályán kérhető.


Baracskai József

Zalaszentgrót Város Polgármestere
--