A VÁROS ÉRDEKEIT KÉPVISELTÜK

Baracskai József: a város érdekét képviseltük
Nem Czeglédy Csabával, hanem Fodor Tímeával szerződtek

Ha a Két Tarbuza Kft. teljesítette volna szerződéses vállalásait, most nem lenne jogvita, mondta Baracskai József polgármester, akit a sajtóban az elmúlt hetekben támadások értek, mert a cég és az önkormányzat vitájában annak a Czeglédy Csabának a szombathelyi ügyvédi irodáját bízta meg az önkormányzat jogi képviseletével, akit költségvetési csalással vádolnak. Mi az ügy lényege? - kérdeztük a polgármestert.


Baracskai József polgármester- Először is tisztázzunk valamit rögtön az elején. Amennyiben a vállalkozó, a Két Tarbuza Kft. teljesítette volna a szerződésbe foglalt vállalásait, miszerint a Batthyány utca 8-10. alatti területen a történelmi városszerkezetbe illeszkedő, kisvárosi hangulatot, a környező beépítés visszafogottságát megtartó, minőségi anyagokat alkalmazó fejlesztést megvalósítja, akkor most maximum azon vitatkoznánk, hogy a felépült ingatlan színe kinek tetszik jobban. Ennek ellenére az adott területen szinte semmit sem tett, ezzel szemben a szomszédos ingatlant megvásárolta, felújította és egy vendéglátóegységet alakított ki, aminek akár örülhetnénk is, csak talán fordítva kellett volna csinálni.
- Miért volt szükség ötmillió forintos késedelmi díj és napi 30 ezer forint kötbér kikötésére?
- Az önkormányzat tanult saját hibáiból, hiszen a korábbi vezetés által beépítési kötelezettséggel, biztosíték nélkül értékesített fürdő melletti területeken a mai napig semmilyen fejlesztés nem valósult meg. Ebből okulva a képviselő-testület a döntésében a Batthyány 8-10. szám alatti ingatlan értékesítésénél feltételként és kötelezettségként írta elő az ingatlanfejlesztés megvalósítását, amelynek biztosítékaként meghatározta az adásvételi szerződésben érvényesítendő visszavásárlási jog és kötbér kikötését. A biztosítékrendszert a hivatal kollégáival folytatott egyeztetések után Tarbuza Attila elfogadta és vállalta, hiszen csak így kerülhetett aláírásra a szerződés is. A gazdasági életben és a Két Tarbuza Kft. életében az 1 százalékos meghiúsulási és a napi 6 ezrelék késedelmi biztosítéki összegek egyáltalán nem magasak a megvalósítani tervezett beruházáshoz viszonyítva. Természetes tehát, hogy az önkormányzat érdekeit minden esetben megfelelő biztosítékok kikötésével védtük és védjük a jövőben is.  
- A vállalkozó szerint a telekösszevonás késlekedése okozta a beruházás csúszását, ez pedig nem az ő hibája.
- Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben az ügyben történtek kronológiája mindenki számára egyértelmű legyen, hiszen az eddig megjelentek alapján sajnos az információk súlyos hiányosságával és a valótlan tényállítások sokaságával szembesültem. A Két Tarbuza Kft. 2017 júliusában már értesült arról, hogy a pályázat nyerteseként beépítheti, illetve be kell építenie a megvásárolni kívánt területet. A telekalakítás szükségességéről már a pályázatban felhívtuk a figyelmet, így a szükséges projekt-előkészítő munkálatok megítélésem szerint már a pályázatban benyújtott vázlatterv alapján 2017. második felében megkezdhetőek voltak. Tény az is, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanok telekkönyvi rendezése 2018 januárjában megvalósult, az adásvételi szerződés 2018 májusában megkötésre került. Természetesen a tényleges szerződés megkötéséig eltelt időszakot is figyelembe vettük, hiszen a szerződéskötés időpontjához igazítottuk a részteljesítési határidőket, azaz a cég által a pályázatában beadott építési ütemtervben megjelölt teljesítési időszakokkal, illetve hónapokkal számítottuk ki a vállalt kötbérterhes határidőket. Külön ki szeretném emelni, hogy ezt a beruházást a hivatal minden eljárásában támogatta, amit igazol, hogy a bontási engedélyét 11 nap alatt, míg az építési engedélyét a hiánytalanul benyújtott iratok alapján 30 nap alatt megkapta.  
- Miután az önkormányzat az építési beruházás meghiúsulása miatt visszaveszi a telket, el kell számolni a vállalkozó eddigi befektetéseivel. Mi az oka annak, hogy a cég által igényelt több mint 40 millió forinttal szemben az önkormányzat 2 milliót ajánlott?
- Fontos tisztázni, hogy el sem jutottunk odáig, hogy a képviselő-testület dönthetett volna a vállalkozó felmerült költségeiről. Ennek oka pedig az, hogy Tarbuza Attila 6 felhívás ellenére a megküldött számlák alátámasztásához, igazolásához szükséges szerződéseket, építési naplóbejegyzéseket a szóbeli ígéreteivel ellentétben a mai napig nem adta át. Számomra érthetetlen, hogy ekkora összegű követelés megfelelő szakmai megalapozásához és a közpénzfelhasználás miatt elengedhetetlen igazolásához miért tagadta meg az ügyvezető a kért iratok átadását. Hacsak …. valami más ok miatt kényszerült hallgatásba menekülni. A cégvezető számára mindvégig egyértelmű volt, hogy kizárólag a megfelelően alátámasztott, számlákkal és egyéb iratokkal igazolt költségek esetében lehet megtérítési igénye, melynek hiányában költségek finanszírozásáról jogszerű döntést sem lehet hozni.
- Miért a Dr. Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodát bízta meg a jogi képviselettel, holott a szerződéskötéskor már országos botrány volt az iroda körül?
- Megint van itt egy csúsztatás, maga az ügyvédi iroda körül nincs semmiféle botrány. Az is tény, hogy az önkormányzat nem szaladgál minden ügyben külső szakértőhöz. Azonban jelen ügyben a Két Tarbuza Kft. által érvényesíteni kívánt 42 millió forintos költség nagyságrendje, illetve Tarbuza Attilának a leveleink, felhívásaink alapján kért igazolások átadásának megtagadása, sőt a kollégáink közvetlen telefonhívásainak elutasítása alapján látható volt, hogy a továbblépés jelenlegi szinten nem folytatható. Fontos volt mérlegelni azt is, hogy a szerződésben kikötött biztosítékok érvényesítése érdekében mindenképpen indokolt önkormányzati és perjogi tapasztalatokkal rendelkező ügyvéd bevonása ahhoz, hogy valóban minden szükséges lépés megfelelő jogérvényesítési eszközként a későbbiekben is felhasználható legyen. Jóllehet a Dr. Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodában dolgozó Dr. Czeglédy Csaba neve felkapott a kormányzati propagandamédia részéről - melyek sorban veszítik el a pereket vele szemben -, azonban a megbízási szerződés nem vele, hanem Dr. Fodor Tímeával került aláírásra. Ezt természetesen minden sajtótermék szándékosan elhallgatta, kizárólag a rosszindulatú politikai szándék uralta a cikkeiket.
- Ön az eddig megjelent hírek szerint elhallgatta a képviselő-testület elől, hogy a  Dr. Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodával szerződött, ez igaz? Azért is bírálatok érik, hogy ebben egyedül döntött, holott akkor nem volt hatályban a különleges jogrend, a képviselő-testület jóváhagyása kellett volna a szerződéshez.
- Ez szintén egy olyan állítás, ami nem felel meg a tényeknek. Aki ismeri az önkormányzatok működését vagy veszi a fáradságot és utánanéz, az tudhatja, hogy a város éves költségvetését mindig a testület fogadja el, melynek keretében meghatároz kiadási jogcímeket és meghatározza hozzá a költségvetési forrást is. Veszélyhelyzettől függetlenül polgármesterként a képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzat terhére pedig vállalhatok kötelezettséget - mint például a szakértői díjak, kisebb beszerzések, karbantartások -, ehhez külön további testületi döntés nem szükséges. Nem is lenne életszerű, hogy minden egyes ilyen esetben össze kellene hívni a testületet.
- Mennyit fizet az irodának a város, és fizetett-e már?
- A megkötött megbízási szerződés bruttó 20.000 forintos óradíjjal került aláírásra, ami szintén a jelenlegi piacon elfogadott szakértői díjakhoz igazodik, és messze nem éri el a minisztériumok által megkötött ügyvédi megbízási szerződések díjtételeit. Az eddigi ügyvédi munka pedig nem alapozta meg a számla kiállítását, így tehát az önkormányzatunknak egy forintjába sem került.
- Nem gondolta, hogy az ügyvédi irodával kapcsolatos választás miatt támadásoknak lesz kitéve?
- Természetesen gondoltam, hogy a Czeglédy név a jelenlegi helyzetben politikai céltáblát jelent számomra. Biztos voltam benne, hogy megint lesz egy-egy megrendelt cikk az “udvari újságtól”, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy annyi tisztesség sem lesz bennük, hogy legalább megkérdezzék az önkormányzat vezetőjének, a polgármesternek véleményét. Azonban nekem ebben az ügyben is az a legfontosabb, hogy a város érdekei mindenekfelett érvényesüljenek, és ehhez pedig a legjobb utat kell választani. Én úgy gondolom, hogy Dr. Fodor Tímeával városunk szakértői támogatása biztosított, az ő közreműködését jómagam garanciának tekintem.
- Mi az önkormányzati képviselőknek a véleménye a kialakult helyzetről?
- Bár már lassan fél éve tart a mostani veszélyhelyzet és hivatalosan nem lehet sem bizottsági, sem testületi üléseket tartani, azért a képviselők nagy részével folyamatosan kapcsolatban vagyok és rendszeresen beszélünk a városban folyó munkákról. Ennek ellenére azért e-mail-ben kikértem a véleményüket, mind a testületi, mind a bizottsági tagoknak. Egyhangúlag az volt a meglátásuk, hogy érvényesíteni kell az önkormányzat érdekeit, az eredeti - egyébként egyhangúlag elfogadott - szerződés alapján.
- Mi lesz a telek sorsa, ha visszaveszi az önkormányzat?
- A testület szándéka töretlen abban, hogy az értékesítésre szánt területen az eredeti szerződésben is belefoglalt fejlesztés valósuljon meg. Természetesen amennyiben a visszavásárlási jog gyakorlásával önkormányzati tulajdonba kerül az ingatlan, úgy ismételten nyilvános pályázat kiírásáról dönthet a testület. A város számára és számomra is a legfontosabb, hogy ez a terület beépüljön, és azt gondolom, hogy ez meg is fog valósulni, aminek az érdekében mindent meg kell tenni és én mindent el fogok követni. (Medvéssy)