Meghívók Meghívók 2021.

2021. 11. 25. Képviselő-testületi ülés meghívója

2021. 11. 25. Képviselő-testületi ülés meghívója


M E G H Í V Ó

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes ülést tart

2021. november 25-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Deák Ferenc Terem

Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

Napirendi javaslat:

1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Előadó: Baracskai József polgármester

2. Vásárokról és piacokról szóló 13/1995. (VIII.04.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3. Tartós ingatlanhasználati szerződés megszüntetésének jóváhagyása

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

4. Tájékoztató az önkormányzati lakások hasznosításáról és a befolyt bérleti díjakról

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

5. Beszámoló a közterületek használatának tapasztalatairól

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

6. Tájékoztató a termőföld területek hasznosításáról

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

7. Beszámolók a költségvetési támogatásban részesített szervezetek 2021. évi tevékenységeiről és a 2022. évi fejlesztési elképzeléseiről

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Szociális és Humán Ügyek Bizottsága

8. Döntés üzemtervezett erdők kiviteli terv szerinti munkálatainak elvégzéséről és a kitermelhető famennyiség értékesítéséről

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

9. Tájékoztató a Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 2020/2021. tanévének eredményeiről

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Szociális és Humán Ügyek Bizottsága

10. Döntés közétkeztetés szolgáltatási szerződés módosításáról

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

11. Víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének módosítása

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

12. Elvi hozzájárulás megadása területrendezéshez

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

13. Döntés TOP Plusz pályázatok benyújtásáról

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

14. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2022. évi bérleti díjának megállapítása

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

15. Hozzájárulás a Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa támogatási céljának módosításához

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

16. Önkormányzati feladatokhoz költségvetési forrás biztosítása

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

17. Döntés a szegregátumban élő helyzetének, lehetőségeinek, lakhatási feltételeinek javítása érdekében kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatról

Előadó: Baracskai József polgármester

18. Döntés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja járóbeteg szakellátás kapacitás bővítés iránti pályázatának a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz történő benyújtásáról

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Szociális és Humán Ügyek Bizottsága

19. Döntés választott tisztségviselők jutalmáról

Előadó: Baracskai József polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

20. Döntés polgármester jutalmáról

Előadó: Balogh Gábor elnök

Tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

21. Egyebek

22. Kérdések, interpellációk

/: Baracskai J ó z s e f :/

polgármester

Meghívó (méret: 193 Kb formátum: docx)