Zalaszentgrót Mobil Alkalmazás
Felhasználási Feltételek
Hatályos: 2021. október 1-től

1. Általános adatok, fogalmak
1.1. Az Zalaszentgrót Mobil Alkalmazás tulajdonosa:
Zalaszentgrót Város Önkormányzata (továbbiakban Szervezet) 8790 Zalaszentgrót, Dózsa György utca 1. - https://www.zalaszentgrot.hu
és fejlesztője:
CloudFactory Internet-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság,
8900 Zalaegerszeg, Béke ligeti utca 1./219.
https://www.cloudfactory-it.com
1.2. Az alkalmazás honlapja: https://www.zalaszentgrot.hu
1.3. Kapcsolati e-mail: titkarsag@zalaszentgrot.hu
1.4. Mobil alkalmazás, Alkalmazás, Applikáció: a Szervezet által kiküldött értesítések és tartalmak mobil eszközön történő fogadását, megjelenítését biztosító, Android és iOS rendszerű mobil eszközökre telepíthető program.
1.5. Fejlesztő, Szolgáltató: Zalaszentgrót Mobil Alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője a CloudFactory Internet-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság.
1.6. Szervezet: Zalaszentgrót Mobil Alkalmazás Rendszert tartalom közlésére és üzenetek küldésére használó, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló jogi személy.
1.7. Felhasználó: Ön, az Zalaszentgrót Mobil Alkalmazást használó magánszemély.
1.8. Tartalom: az Zalaszentgrót Mobil Alkalmazáson történő megjelenítésre a Szervezet által közzétett információ.
1.9. Üzenet: Alkalmazás push üzenetei.

2. A felhasználás feltételei és módja
2.1. Az Alkalmazás telepítése során az ELFOGADOM gombbal, és az Alkalmazás további használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, hozzájárul, hogy mobil készüléke azonosítóját a Google és az Apple push szervereivel megosszák, részükre továbbítsák.
2.2. Az Alkalmazásban Ön a Szervezet üzeneteit fogadja.
2.3. Az Alkalmazást Ön kizárólag, mint Felhasználó jogosult használni, nem jogosult az Alkalmazást sem egészében, sem részében módosítani, eladni, lízingelni, kölcsönözni, átadni vagy visszafejteni.
2.4. Az Alkalmazásban megjelenített Tartalom a Szervezet tulajdona, azokat Ön nem jogosult a Szervezet kifejezett hozzájárulása nélkül felhasználni.
2.5. Felhasználó a Tartalmakkal kapcsolatos észrevételeket a Szervezet elérhetőségein (webcím, e-mail cím, telefonszám) jelezheti, mely az Alkalmazásban elérhető. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szervezet által közölt tartalmakért és üzenetekért, az ezzel kapcsolatosan a Felhasználóktól közvetlenül hozzá érkező észrevételeket nem őrzi meg és továbbításukra kötelezettséget nem vállal.
2.6. Az Alkalmazás a Felhasználók részére díjmentes, a Szolgáltató a Felhasználók felé a hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig elhárít minden olyan felelősséget, amely az Alkalmazás használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Szolgáltatót előzetesen tájékoztatták az ilyen kár bekövetkezésének lehetőségéről.
2.7. Fejlesztő fenntartja a jogot az Alkalmazás módosítására, a szoftver frissítésére, ennek során a Felhasználási Feltételek megváltoztatására.

3. Adatvédelmi tájékoztató
3.1. A Szolgáltató és a Szervezet a mobil alkalmazás működtetése során az alábbi adatokat kezeli és a mobil alkalmazás a mobiltelefon alábbi funkcióihoz fér hozzá: készülék azonosító.
3.2. Ön a Szervezet részére a korlátozottan hozzáférhető tartalom és üzenetek eléréséhez szükséges további adatokat, nevet, telefonszámot, e-mai címet és egyéb adatot adhat meg. Ezen adatok kezelője a Szervezet, Szolgáltató pedig a Szervezet megbízása szerint eljáró adatfeldolgozó. A személyes adatainak Szervezethez történő megadásával és az Alkalmazásban az ELFOGADOM gombbal kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a Szolgáltató és a Szervezet kezeljék.
3.3. A Szervezet által korlátozott körben hozzáférhetővé tett tartalom és üzenetek eléréséhez szükséges jogosultságokat és személyes adatokat a Szervezet kezeli, az ezzel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, kéréseket kizárólag közvetlenül a Szervezetnek kell megküldeni, ezeket a Szolgáltató nem őrzi meg és nem továbbítja.
3.4. Ön az Alkalmazásban az ELFOGADOM gombbal megadott felhatalmazással kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató és a Szervezet személyes adatait harmadik fél, személy részére továbbítsa, amennyiben az adattovábbítás a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez, a Tartalom és az Üzenetek megjelenítéséhez elengedhetetlen és a személyes adat hiányában a funkcióknak a működése ellehetetlenül.
3.5. A Felhasználót személyes adatainak kezelését illetően megilleti a törvényben rögzített mértékben a tájékoztatás kéréséhez, a helyesbítéshez, a törléshez, a zároláshoz és a tiltakozáshoz való jog.
3.6. Szolgáltató, mint adatkezelő az érintett Felhasználó megkeresése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a tájékoztatás, a helyesbítés, továbbá – ha a jogszabály lehetővé teszi – a törlés, zárolás érvényesítése érdekében.
3.7. Szolgáltató a szolgáltatás folyamatossága és a kezelt adatok védelme érdekében megteszi az elektronikus informatikai rendszer biztonságához szükséges intézkedéseket.
3.8. Esetleges adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató, mint adatkezelő haladéktalanul megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket, indokolt esetben értesíti az érintett Felhasználókat.
3.9. A Felhasználó az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu