Hivatal Támogatások

Bursa HungaricaFelsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

vagy?

Ha a feltételeknek megfelelsz – elsősorban szociális viszonyokat vizsgálunk – a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében hozzájárulunk anyagi terheid mérsékléséhez.


A részletek:

A támogatás célja: A felsőfokú tanulmányokat folytató hátrányos szociális helyzetű fiatalok ösztöndíj támogatása, tanulmányaik anyagi terheinek részbeni biztosítása érdekében. Hatálya kiterjed Zalaszentgrót város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatókra, utolsó éves érettségi előtt álló középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettekre.

A támogatás formája: pénzbeli

A támogatás benyújtásának módja: A pályázatot az erre rendszeresített pályázati felületre kell feltölteni. Az a pályázó támogatható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500 %-át. Az egy főre jutó támogatás összegét a pályázatot benyújtók szociális helyzete alapján, valamint a felhasználható pénzösszeg figyelembevételével kell meghatározni. A beérkezett pályázatok a szociális helyzet figyelembevételével kerülnek rangsorolásra. Az elbírálás során azok a tanulók kapnak elsőbbséget, akik a leghátrányosabb szociális helyzetűek, illetve akiknek a háztartásában a legalacsonyabb az egy főre jutó havi nettó jövedelem, feltéve, hogy a szociális körülményeik összhangban vannak a benyújtott jövedelemigazolásokkal.